Antroposofi

Benævnelsen antroposofi er sammensat af de græske ord anthropos (menneske) og sofia (visdom eller kundskab), – og betyder således visdom eller kundskab om mennesket. 
Antroposofien er grundlagt af den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925).
Gennem sin livslange udforskning af mennesket og af det oversanselige opnåede han erkendelse af, at menneskets væsen og dermed lovmæssigheder omkring menneskets eksistens, kan udforskes. 
Steiner udtaler, at ”Antroposofi er en erkendelsesvej, som vil føre det åndelige i menneskets væsen til det åndelige i verdensaltet”. Således er antroposofi ikke alene kundskab om mennesket, men også en metode, hvorigennem mennesket har mulighed for at opnå erkendelse af sig selv som åndelig individualitet og bevidsthed om sin oprindelse i en oversanselig verden. 

Metoden hertil er velbeskrevet i den antroposofiske litteratur. En bevidsthed om oversanselige realiteter kan øge forståelse for den sansbare virkelighed og derved styrke det enkelte menneske og befrugte kulturlivet. Herom vidner f.eks. de mange Rudolf Steinerskoler i Danmark og det biodynamiske jordbrug, en dyrkningsmetode hvor livskræfterne i naturen og i kosmos forsøges forenet. 
Antroposofien betragter reinkarnation og karma som centrale lovmæssigheder i menneskehedens udvikling, ligesom kristendommen tilordnes en overordnet betydning i historien og i jordens udvikling. 
kilde: Antroposofisk Selskab