YouthSection > Skolerne > Skolerne > Silkeborg

Silkeborg

Silkeborg

Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg
Stavangervej 3
8600 Silkeborg
Tlf: 86800333
http://www.steinerskolen-8600.dk/
Facebookgruppe 

 

Rudolf Steiner-skolen i Silkeborg

Om skolen

Skolen er en selvstændig juridisk enhed, organiseret som en selvejende institution. Ingen enkeltpersoner, firmaer eller andre, har ejerandele i skolen eller hæfter for skolens gæld.

Skolen ledes i tæt samarbejde mellem skoleleder, kollegium og bestyrelse. Der tilstræbes konsensusbeslutninger byggende på de selvforvaltnings-tanker, der ligger i ideerne om den sociale tregrening udviklet af Rudolf Steiner.

Skolen blev oprettet i 1980 og har siden 1986 haft til huse i de nuværende bygninger.

Til en samlet skolegang på en Rudolf Steiner-skole hører 12 skoleår, hvor vi her på skolen kan tilbyde de 10 første. 11. ? 12. klasse har eleverne mulighed for at gennemføre på steinerskolerne i Århus eller Skanderborg. Nogle elever vælger i stedet at gå på efterskole, gymnasium, teknisk skole el. l. Eleverne klarer sig generelt rigtig godt, og tilbagemeldinger viser, at de kommer med en god ballast og faglig viden fra vores skole.

Børnehaveklassen deler have og legeplads med Rudolf Steiner Børnehaven. De to institutioner har et naturligt pædagogisk samarbejde.

Børnehaveklassen optager børn et år før, de skal begynde i skolens 1.klasse.