YouthSection > Skolerne > Rudolf Steiner > Antroposofien i Danmark

Antroposofien i Danmark

Det Almene Antroposofiske Selskab blev grundlagt ved juletiden 1923. (møderne der førte til grundlæggelsen omtales som ”julestævnet”).

På det tidspunkt havde antroposofien som bevægelse allerede eksisteret i godt 11 år, og i Dornach i Schweiz blev grundstenen til det første Goetheanum nedlagt i september 1913.

Med grundlæggelsen af Det Almen Antroposofiske Selskab i 1923 fik man et organ eller organisationsform hvis formål det var at forene og styrke det antroposofiske arbejde på tværs af grænserne. Det nydannede selskabs formand blev Rudolf Steiner. Det danske selskabs officielle repræsentant ved julestævnet var dets første generalsekretær, forfatteren Johannes Hohlenberg.

I dag er Det Almene Antroposofiske Selskab en verdensomspændt bevægelse med over 50.000 medlemmer. Dets hovedsæde er beliggende i Dornach ved Basel i Schweiz, hvor GOETHEANUM, et bygningsværk tegnet af Rudolf Steiner er hjemsted for både Det Almene Antroposofiske Selskab og Den Frie Højskole for Åndsvidenskab.

Det Almene Antroposofiske Selskab er et offentlig selskab og derfor kan enhver blive medlem. I selskabets statutter hedder det: ”medlem af det (selskabet) kan uden hensyn til nation, stand, religion og videnskabelig eller kunstnerisk overbevisning enhver blive, der ser noget berettiget i opretholdelsen af en sådan institution som Goetheanum i Dornach som fri højskole for åndsvidenskab.”

Og forinden beskriver statutterne selskabets formål:”Det antroposofiske selskab skal være en sammenslutning af mennesker, som vil pleje det sjælelige liv i det enkelte menneske og i det menneskelige samfund på grundlag af en sand erkendelse af den åndelige verden.”

Et ”Dansk Antroposofisk Selskab” (som senere har fået navnet ”Antroposofisk Selskab, Danmark”) blev først grundlagt i 1923 selvom mange forinden havde tilsluttet sig Rudolf Steiners person og værk. I bogen ”Kulturkamp” (C.A. Reitzels Forlag) skriver Oskar Borgman Hansen:”Med grundlæggelsen af Steiner Logen og med det store arbejde, som blev udført i løbet af den første halvdel af året 1910, og som kulminerede med Rudolf Steiners andet besøg i København, havde det antroposofiske arbejde slået rod i Danmark.”

I de fleste større byer findes der såkaldte arbejds- eller studiegrupper, der beskæftiger med, og fordyber sig i antroposofien.

Kilde: Antroposofisk Selskab, Danmark