YouthSection > Skolerne > Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

rudolfsteiner

Rudolf Steiner (1861-1925) blev født i Kraljevec ved den Østrig-Ungarske grænse som søn af en jernbanefunktionær ved den østrigske sydbane. Som sit vigtigste videnskabelige forbillede, Johann Wolfgang Goethe, arbejdede han livet igennem med en lang række forskellige fagområder fra naturvidenskab over filosofi til musik og farve-lære, og han gav praktiske anvisninger for forskellige felter. For eksempel har han givet impulsen til det biodynamiske landbrug og til en åndsvidenskabeligt uddybet medicin, en tonelære der tager hensyn til barnets udvikling i harmoni, han udviklede en erkendelsesteori som gør op med den store tyske filosof Immanuel Kant, og han lavede en bevægelseslære, eurytmien, som gennem bevægelser synliggør tone- og lydkvaliteter. Inspireret af Goethes naturstudier etablerede han en forbindelse mellem ånds- og naturvidenskaberne. Denne bestræbelse på at tænke i helheder og etablere sammenhænge præger skolen den dag i dag og er et af dens vigtigste kendetegn. En anden tydelig forbindelse mellem skolen i dag og Rudolf Steiners arbejde for snart 100 år siden ligger skjult i pensummets opbygning. Rudolf Steiner påviste en sammenhæng mellem menneskets fysiske, psykiske og åndelige udvikling. Vi bruger forskellige evner eller sider af os selv på forskellige stadier i vort liv, og det er baggrunden for pensummets opbygning på Rudolf Steiner-skolen og velsagtens dens helt afgørende kendetegn: Alle spørgsmål ender i ét: Hvor befinder barnet sig lige nu, og hvordan kan vi bedst støtte det i dets udvikling? killde: Sammenslutningen af frie Rudolf Steiner skoler i Danmark

Rudolf Steiner på Facebook

Bliv fan af Rudolf Steiner på Facebook!

Rudolf Steiner - Fanside

(Rudolf Steiner profilen på Facebook er
administreret af Youth Section Denmark)