Kontaktinformation

København

Rudolf Steiner Lærerseminariet i København
C/o Vidar Skolen
Brogårdsvej 61
2820 Gentofte
Telefon 33 13 73 52
Fax 33 15 70 18
W: www.steinerseminariet.dk 
Mail: kontoret@steinerseminariet.dk 
Facebook 

Rudolf Steiner Lærerseminariet i København

PÆDAGOGIK SOM  KUNSTART.

Uddannelsen

Uddannelsen sigter på at give grundlag for at virke som Rudolf Steinerlærer, men er også en mulighed for de, der blot ønsker at arbejde med de pædagogiske impulser.

  • Undervisning og pædagogik for hele mennesket.
  • Individuel udvikling og frihed.
  • Opdragelse og selvopdragelse.
  • Socialt engagement og ansvar.

Undervisningen tager udgangspunkt i det antroposofiske menneske- og verdensbillede og de impulser, som herfra gives til alle aspekter af den menneskelige tilværelse.

Målet med undervisningen er:

  • At øve metoder, som den enkelte kan bruge i sin bestræbelse på at blive et frit skabende individ.
  • At styrke den selvstændige iagttagelsesevne og dømmekraft og øve evner til egen forskning.
  • At udvikle pædagogiske evner gennem en forståelse for individets udvikling og de nye sociale former, som Rudolf Steinerskolerne forsøger at virkeliggøre.

Uddannelsen er 3-årig, og kan efter behov suppleres med specialkurser. Et videregående studium kan tilrettelægges.
Der undervises ca. hver 3. weekend (fredag kl. 16-20:30 og lørdag kl. 9-16) i København (fortrinsvis på Vidar Skolen i Gentofte), samt 5 hele dage på Audonicon i Skanderborg i skolernes sommerferie og 5 hele dage i efterårsferien.
I hvert studieår indgår en praktikperiode på mindst 2 uger på en Rudolf Steinerskole, hvoraf 1 uge kan være i form af en fagpraktikuge. Der forudsættes et vist kendskab til Rudolf Steinerskolernes særlige pædagogik, samt at deltagerne har den nødvendige faglige viden eller tilegner sig denne undervejs. Undervisningen er i høj grad baseret på selvstudium, opgaver og praktik, og der må påregnes en del hjemmearbejde.