YouthSection > Skolerne > Læreruddannelse > Århus, Eurytmiuddannelse

Kontaktinformation

Århus, Eurytmiuddannelse

Rudolf Steiner Lærerseminariet i København
Rosenvangsalle 251 
8270 Højbjerg
Telefon 86 27 03 46
W: www.eurytmi.dk 
Mail: uddannelse@eurytmi.dk 

Om uddannelsen

Det fulde eurytmistudium varer 4 år, hvoraf de første 2 år kan anses for mere almendannende. I de sidste 2 år lægges der mere vægt på det individuelle greb af stoffet.

Gennemføres alle 4 år, får man tildelt et diplom, som berettiger til officielt at virke som underviser og udøvende kunstner.

Studieåret deles op i trimestre, som alle afsluttes med en fremførelse af det nye tillærte stof. En tilfredsstillende beherskelse af dette må være grundlag for studiets videre forløb.

Ønskes det fra elevens side at afbryde uddannelsesforløbet, må dette ske ved slutningen af et trimester.

Optagelse

Der findes ingen faglig forudsætning for at blive optaget på skolen, kun en rimelig sund fysik og psykisk konstitution. Alderen skal helst ligge mellem 18 og 35 år. Det første år bliver betragtet som prøveår.

Søges optagelse på skolen sendes skriftlig ansøgning (vedlagt kort levnedsbeskrivelse samt pasfoto). Der vil da blive indkaldt til samtale. Når optagelse er blevet bekræftet fra skolens side, skal der indbetales et tilmeldingsgebyr på kr. 500, som siden vil blive trukket fra første indbetaling af skolepenge.

Skolepenge

Pr. måned kr.2000.- (i 12 måneder).

Uddannelsen er S.U. berettiget, hvortil der ydes hjælp til skolepengene.

Henvendelse

Lærerkollegiet ved Eurytmiuddannelse Århus
Rosenvangsallé 251
8270 Højbjerg