YouthSection > Skolerne > Skolerne > Vordingborg

Kontaktinformation

Vordingborg

Rudolf Steiner Skolen
Orevej 2
4760 Vordingborg
Tlf: 5537 4349
www.steinerskolen.dk
Facebookgruppe

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg blev oprettet i 1974. Skolens hovedidé er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft.
Skolen er siden vokset til 280 elever på 10 klassetrin samt børnehaveklasse. Desuden er der til skolen knyttet børnehave og vuggestue.
Lærerkollegiet og betyrelsen, herunder repræsentantskabet (forældrevalgte), leder i fællesskab skolen.
Såvel i underskolen (1.-8.) som i overskolen (9.-10.) undervises alle elever samlet i alle fag. Foruden kundskabsfag, undervises der i en bred vifte af kunstneriske og håndværksmæssige fag samt musik, gymnastik og bevægelsesfaget eurytmi

Rudolf Steinerskolen i Vordingborg blev grundlagt i 1974 i et privat hjem, hvor eleverne blev undervist i en dagligstue. Året efter lejede skolen sig ind på Kirketorvet i Vordingborg og hvert år lejedes et lokale ekstra, mens skolen fik flere og flere klasser. 

I 1976 blev der tilknyttet en børnehave, som i mange år var halvdags. 

I 1980 købte skolen den da nedlagte Masnedsund skole og begyndte nogle år senere at bygge den store sal, de tre klasselokaler ved parkeringspladsen og håndværksfløjen.

Skolen voksede, og i 1986 kunne den første 12. klasse afslutte deres skoleforløb. Skole fritidsordningen blev etableret i 1989.

I 1993 blev det på grund af en kombination af statslige nedskæringer og elevtilbagegang nødvendigt at lukke alle ikke-tilskudsgivende aktiviter. Men siden 1993 har skolen oplevet en kontinuert fremgang og har i dag  ca. 280 elever fordelt på bh.kl. - 10. klassetrin.