YouthSection > Nyheder > Nyhedslæser

Foråsstævne

05-05-2011 11:52 af René Roger Rasmussen

Audonicon i Skanderborg

Antroposofisk Selskab inviterer St. Bededag til ”Forårsstævne” på AUDONICON, fredag den 20. og lørdag den 21. maj. (adresse: Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg) Stævnet henvender sig til både medlemmer og interesserede, der har lyst i et par dage til at udfolde sig kunstnerisk med eurytmi, musik, maling og plasticering!

Der arbejdes i grupper om fredagen og lørdag formiddag. Lørdag eftermiddag viser grupperne, hvad de har ”arbejdet” med de forløbne 1 1⁄2 døgn. Derudover er der foredrag, eurytmiopvisning ved ”Ildfulglen”, storytelling, en udstilling med malerier af Arild Rosenkrantz og meget mere!

Eurytmi v/ Bente Møller: ”Bevægelse i det levende ord - menneske, det skabte/det skabende”

Musik: v/ Marianne Eising: ”At blive bevæget i det indre og lade det klinge - det kan blive musik” (alle, som kan spille et akustisk instrument, kan deltage. Skriv på anmeldelsesblanketten hvilket instrument og om man er begynder, let øvet eller øvet! Der spilles efter noder og fri improvisation.)

Maling v/ Hans Thiesen: ”Frihed, nåde og ansvar. Maleriske processer gennem meditation”

Plasticering v/ Franz Wolf: ”Indføring i formkræfternes sprog, deres udtryk og karakteristiske signatur gennem kunstnerisk arbejde med leret”

Fredag

09:30 - 10:00 kaffe

10:00 - 10:30 velkomst ved Troels Ussing

10:30 - 12:45 gruppearbejde

13:00 - 14:00 spisning

14:00 - 16:30 gruppearbejde

16:30 - 18:30 ”Nødvendigheden af kunsten for mennesket - 

og verdens - trivsel” v/ Ove Frankel

 

18:45 - 19:45 spisning

20:00 - 21:00 Eventyret om Blomsterdronningen v/ ”Ildfuglen”

 

Lørdag

08:00 – 09:00 morgenmad

09:00 – 09:30 storytelling ved Kaja Vildersbøll og Annemarie Høst

09:30 - 12:00 gruppearbejde

12:30 - 13:30 spisning

13:30 – 14:45 musik, eurytmi, maleri og plasticering opvisning/udstilling

14:45 - 15:00 pause

15:00 - 16:00 ”Kunst som ”medicin”, det helbredende i kunst” v/ Tomas Johansen

Stævnet slutter

Marianne Eising, født 1946 er uddannet violinist fra det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun har spillet i div. symfoniorkestre og undervist i violin og maling på Rudolf Steiner skoler. Spillet i Goetheanum kvartetten som bratschist. Hun er p.t. orkesterleder ved Den Kreative Skole i Fredericia.

Bente Møller, født 1954, uddannet eurytmist hos Elena Zuccoli ved Goetheanum. Franz Wolf , født i Schweiz, uddan. på ”Plastikschule am Goetheanum” hos R. Ratnowsky. 1984 -2010 varetager de

kunstneriske/ håndværksmæssige fag på R. Steiner Skolen i Århus. Fra 2010 selvstændig billedhugger med eget atelier. Hans Thiesen, født 1945, uddannelse ved ”Malschule am Goetheanum” samt læreruddannelse samme sted.

Ove Frankel, 25 års erfaring med kunstformidling, undervisning i håndværk, historie, arkitektur og kunst. Tidligere erhvervsleder gennem 20 år. Nu foredragsholder og underviser på lærer- og børnehaveseminarium.

Tomas Johansen, født 1969, læge, tidligere forstander ved Marjatta skolehjemmet og underviser ved flere pædagogiske uddannelser i Danmark.

Stævnegebyr udgør 850.-kr., medlemmer 550,- kr., studerende 350.- kr..( inkl. kaffe og kage) Forplejning for begge dage kan købes for 400.- kr.. Audonicon tilbyder gratis nattely, hvis man ønsker at overnatte på stedet. (på madrasser, husk soveposen!) Se evt. også Skanderborg vandrehjem, tlf. 8651 1966.

Tilmelding: Senest den 6. maj på Antroposofisk Selskabs hjemmeside: antroposofi.dk (klik på ”Forårsstævne”) eller ved henvendelse til sekretariatet, tlf. 8627 6060. Samtidig bedes stævnegebyr og udgifter til forplejning overført til selskabets konto i MERKUR 8401-1001207. Mærk betaling ”Forårsstævne”.

 

Tilbage