YouthSection > Nyheder > Nyhedslæser

Informationsmøde

03-02-2011 21:43 af René Roger Rasmussen

Informationsmøde 9. februar 2011 kl. 19

Vi, på Rudolf Steiner Skolen i København, vil gerne invitere alle interesserede til at komme og høre om skolen.

I en tid hvor der er megen tale om test, sammenlægninger, at gøre børnene parate til erhvervslivet og hvad der ellers kommer på den politiske dagsorden, vælger vi på Steinerskolen at gå en anden vej.

”Skolen er ikke en fabrik. En skole er et sted hvor børn og unge mennesker skal leve, skal dannes, skal udvikles, skal have det sjovt.” citat Steen Hildebrandt, professor ved Handelshøjskolen i Aarhus, phd.. 

Vi ser eleven som et lille menneske som vi skal inspirere til at lære at skrive, læse, regne og alt det andet som læres undervejs i skolelivet. Vi skal i løbet af deres skolegang hjælpe dem til at folde deres potentialer ud.

Vi vælger at bruge barnets forestillingsevne og indre liv til afsæt i undervisningen, sådan at vi med vores materiale rammer eleverne der, hvor de er. I hele Steiner-pædagogikken er indbygget forskellige veje til indlæring; Tabellerne læres gennem remser, sang og bevægelse. Skrivning styrkes gennem formtegning og brugen af hænderne i håndarbejde. Vi synger, maler, spiller musik og bruger vores hænder, således at vi får indlæringen ind ad flere kanaler i alt, hvad vi gør. Vi bruger den naturlige nysgerrighed som drivkraft i at tilegne sig viden og det giver et godt fundament for elevernes videre skolegang.  Vi holder os samtidig ajour med kravene til folkeskolen, så vi sikrer at vi holder et fagligt højt niveau ."

Informationsmødet afholdes her:

Rudolf Steiner skolen i København
Engvej 139
2300 København S 

 

Tilbage